Protocol social media

Hoe we hiermee omgaan

Social media zijn niet meer weg te denken in de maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij Scouting. Het biedt kansen om te laten zien dat je trots bent op Scouting. Daardoor kan het bijdragen aan een beter imago bij vrienden, familie, leden en collega’s. Het delen van informatie en kennis op social media met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks of beperkt communicatie mogelijk was, kan leiden tot een beter beeld van wat er speelt binnen de groep. Er ontstaan hiermee heel veel kansen.

Social media gebruik kan ook veel vragen oproepen. Privé-gerelateerde zaken en Scoutinggerelateerde zaken zijn bijvoorbeeld niet (meer) zo gemakkelijk te scheiden. En dat hoeft ook niet. Uitgangspunt is dat social media een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren, zoals e-mail en internet dat ook nog steeds doen. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media de Scoutingorganisatie niet te laten leiden tot misverstanden is dit protocol ontwikkeld.

Voorbeelden

Scouting Sint Jorisgroep 5 maakt gebruik van de volgende online mediakanalen:

 • Tijdens een opkomst is iemand constant bezig met Instagram op zijn smartphone
 • Een vrijwilliger bericht op social media een vertrouwelijke bijeenkomst of heeft kritiek op de eigen organisatie.
 • Iemand wil op zijn privéblog over Scoutingzaken schrijven en weet niet goed of dat mag.
 • Jeugdleden willen vrienden worden met leiding op Instagram en leiding weet niet precies of dat wel zomaar kan en mag.
 • Een leidinggevende geeft via Facebook kritiek op een ouder, terwijl het bestuur in overleg is om tot een oplossing te komen.
 • Er staat een foto van jeugdleden tijdens een opkomst op Instagram waarvan je niet weet of dat mag.

Verantwoordelijkheid

Hoofdregel: het gedrag van vrijwilligers op social media wijkt niet af van wat er bij Scouting Sint Jorisgroep 5 gebruikelijk is. Dont’s zijn bijvoorbeeld: foto’s en filmpjes in beschonken toestand, tweets die eindigen met XXX en te populair taalgebruik en schuttingtaal.

Veiligheid

Scouting biedt een veilige en leerzame speelomgeving voor jeugd en jongeren. Scouting Sint Jorisgroep 5 heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het blijvend garanderen van deze veilige omgeving. Dat begint met duidelijke en gecommuniceerde normen en waarden en de handhaving daarvan. Ook digitaal. 

Afspraken eigendom social media

Social media zijn een prachtig kanaal om te communiceren over Scouting. Veelal zal iemand uit de groep op eigen naam een nieuw netwerk starten bij de komst van een nieuwe vorm van social media. Met de groep spreken we af dat alle kanalen aangemaakt door leden van de groep, automatisch eigendom worden van en daarmee toebehoren aan de vereniging. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt het account overgedragen aan de vereniging.

Richtlijnen gebruik social media door Sint Jorisgroep 5

 • Vrijwilligers kunnen kennis en andere waardevolle informatie delen op eigen accounts, mits die informatie niet vertrouwelijk is en Scouting Sint Jorisgroep 5 niet schaadt.
 • De Scoutinggroep ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Dit gebeurt op persoonlijke titel. Bij onderwerpen die van doen hebben met Scouting Sint Jorisgroep 5, vermeld je hierbij je functie binnen Sint Jorisgroep 5 en onze naam (als je namens de groep publiceren).
 • Vrijwilligers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op sociale media. Zij zijn zich bewust dat wat zij publiceren, voor langere tijd openbaar zal worden, met de eventuele gevolgen voor hun privacy.
 • Vrijwilligers die zich op een website of social media-kanaal anders dan die van de groep uiten over iets dat te maken heeft met de groep, maken kenbaar vanuit welke titel zij publiceren, eventueel aangevuld met een ‘disclaimer’ waarin staat dat, in geval van een persoonlijk standpunt, dit niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie (m.n. bij blogs).
 • Vrijwilligers respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.
 • Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.
 • Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over leden en de groep.
 • Reageer open en transparant op berichten, vragen en opmerkingen. Blijf feitelijk en eerlijk.
 • Ga niet in discussie met ouders en jeugdleden (voer de discussie in een gesprek tijdens de opkomst).
 • Vrijwilligers mogen actief zijn op social media, zolang het spelprogramma en de opkomsten daar niet onder lijden. Binnen de groep worden hierover afspraken gemaakt.
 • Als je actief bent op social media uit naam van de groep, zorg je ervoor dat het profiel en de inhoud in overeenstemming is met hoe we ons als groep willen presenteren.
 • Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
 • Leidinggevenden, bestuurders en andere vrijwilligers van de groep zijn zich bewust van het feit dat alle leden kunnen lezen wat zij schrijven en moeten zodoende nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren.
 • Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Scouting is het verstandig contact te zoeken met je teamleider, iemand van het bestuur of vertrouwenspersoon. Overleg. Uiteindelijk is het helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert. Het kan echter geen kwaad advies in te winnen.

Online media kanalen

Scouting Sint Jorisgroep 5 maakt gebruik van de volgende online mediakanalen:

Leidraad voor jeugdleden

De richtlijnen voor gebruik van social media gelden óók voor jeugdleden (en andere betrokkenen bij de groep). Hoewel deze richtlijnen aan kinderen lastig uit te leggen zijn, kun je hen als leiding wel vijf tips meegeven:

 • Overleg met je ouders voordat je op Social Media zoals Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook en YouTube gaat.
 • Soms ben je nog niet oud genoeg om een profiel aan te maken, de site is dan niet voor jou bedoeld. Houd rekening met deze en andere regels die gelden op internet.
 • Wordt op internet alleen vrienden met mensen die je ook echt kent.
 • Iedereen kan zien wat je op Social Media zet indien je dit niet afschermd.
 • Wees voorzichtig. Twijfel je ergens aan? Overleg met je ouders!

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.