Doorlopende leerlijn

Aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen

Van bevers tot roverscouts. In het Scoutingprogramma zit een opbouw van jong tot oud waarmee aangesloten wordt bij de ontwikkeling die meiden en jongens doormaken. Deze opbouw wordt de doorlopende leerlijn genoemd en omvat diverse elementen.

De doorlopende leerlijn omvat de volgende elementen:

Progressie systeem

Het behalen van vaardigheidsbadges, insignes en awards bij alle leeftijdsgroepen.

Leefwereld

Dit element gaat over de steeds groter wordende wereld van kinderen en komt terug in de schaalgrootte van de activiteiten bij Scouting.

Jeugd participatie

Het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over en vormgeving van hun eigen leeftijdsgroep, waarmee ze zelf richting leren geven aan hun eigen ontwikkeling.

Progressie matrix

Een overzicht van de invulling per speltak van de verschillende activiteiten die vallen onder de acht activiteitengebieden.

Subgroepen

Deze worden ingezet als een manier van samenwerken binnen de leeftijdsgroep, gebaseerd op het feit dat kinderen en jongeren in kleine (vrienden)groepen van elkaar leren. Dit heet nesten bij welpen en patrouilles bij scouts.

Wet & belofte

Hierin wordt de basis van de manier waarop we met elkaar omgaan binnen Scouting verwoord.

Zelfstandigheid

De combinatie tussen het afnemen van de mate van (bege)leiding van de leidinggevenden en het toenemen van de zelfstandigheid van de jeugdleden.

Doorlopende leerlijn in de activiteiten (progressiematrix)

1 bestand(en)

1.05 mb

Download

Deze zeven elementen van de doorlopende leerlijn zijn terug te voeren op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, waardoor ze onderling samenhangen. Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en organisatie. Het werken in subgroepen en bijvoorbeeld het gebruik maken van een troepraad, helpen daarbij. Op deze manier krijgen scouts steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur. 

Uiteindelijk komt het erop neer dat het Scoutingprogramma dat aan de jeugdleden aangeboden wordt op allerlei manieren aansluit bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de activiteiten die ze doen, maar ook in de manier waarop de activiteiten aangeboden worden en in de manier waarop er met de jeugdleden wordt omgegaan.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.